Sind

 comfortZonen.dk © 2010

Foto:M.L.

Ved tegn på stress, er det vigtigt at reagere hurtigt. Hvis du selv, et familiemedlem, en kollega eller en medarbejder har eller lider under:


Angst

En fornemmelse af ikke at magte hverdagen

Uforklarlige smerter

Glemsomhed

Aggression

Mindre social adfærd


......er det tegn på, at der er behov for hjælp nu.


Zoneterapi kan afhjælpe den mindre stress og være med til at forebygge den store.

Pas på dig selv!


Hverdagen stiller mange krav og vi må ofte ud af vores komfortzone for at leve op til både vores egne og omverdenens forventninger. Det er kun godt, det kan ligefrem være sjovt, for det er sådan vi bliver bedre. Men hvis du føler, det hele går lidt for stærkt, og at det er svært at følge med til dagligdagens krav, så er zoneterapi en god måde til at komme ned i gear på, fordi du får bragt balance i dit hormon- og nervesystem.Stress over længere tid er skadeligt for helbredet og overhører man sine stress-signaler, kan man i yderste konsekvens bringe sit liv i fare. Vær opmærksom på om du har tegn på stress og tag dem alvorligt. Kan du genkende nogle af stress-signalerne herunder, bør du reagere.


Irritabilitet, humørsvingninger, træthed, indesluttethed, let til gråd, dårlig søvn

uro i kroppen, glemsomhed, angst, aggressivitet, uforklarlige smerter,

mindre social lyst, eksem/forværring af hudlidelser, mave- og tarmproblemer,

manglende erkendelse af stressBefinder du dig i de underste linjer, har du alvorlig stress og skal sikre dig, at du ikke har noget, der kræver lægelig behandling. Her rækker zoneterapien ikke, selv om den kan hjælpe på de fysiske symptomer. Det er vigtigt du taler med en professionel, som kan hjælpe dig tilbage i mental balance.